אגח להמרה היא אגרת חוב שניתן, תחת תנאים מסוימים, להמיר למניות של חברה, כך שמדובר למעשה יצור כלאיים שמשלב חוב פיננסי עם הון עצמי, וכאן גם הקושי בחישוב השווי ההוגן של כזו אגח. הרכיב ההוני הוא למעשה אופציית Call אמריקאית, הרכיב החובי יכול להתבטל בכל רגע, בקיצור – בלאגן… האלגוריתם שמאחורי מחשבון זה מבוסס על קוד שכתב פרופסור Jayanth R. Varma, בהסתמך על מאמר מאת Tsiveriotis & Fernandes [ראה הפניה], וניתן להתעמק בסט ההנחות בו הוא השתמש, כמו גם ביישום מורכב יותר של המודל, באתר הבית שלו. הדף נכתב בראש ובראשונה לצרכים חינוכיים, ובהתאם לכך מצורף הדיסקליימר האלמנטרי הקבוע שלנו: אנו בדקנו את האלגוריתם ובטוחים בתוצאותיו, אך יחד עם זאת איננו אחראים לכך שהמודל נקי מטעויות.

מאפייני אגרת החובמאפייני המניה

מאפיינים של מרכיב ההמרה

חשב

תוצאות

שווי רכיבי האיגרת השונים
שווי כולל:
שווי רכיב החוב:
שווי רכיב האופציה:
תוצאות האופציה
דלתא: [?]:
גמא: [?]:
ווגה: [?]: