אופציות אמריקאיות, כידוע, הן אופציות שניתן לממש בכל שלב במהלך חייה של האופציה ולא רק במועד הפקיעה שלה (בניגוד לאופציות אירופאיות). הדרך לחשב שווי זה הוא באמצעות המודל הבינומי ואנו מציגים כאן מחשבון שמבצע חישוב זה. האלגוריתם שמאחורי מחשבון זה מבוסס על קוד שכתב פרופסור Jayanth R. Varma, וניתן להתעמק בסט ההנחות בו הוא השתמש באתר הבית שלו. הדף נכתב בראש ובראשונה לצרכים חינוכיים, כמו למשל המחשת ההבדל בין חישוב קלאסי של שווי אופציות אירופאיות באמצעות המודל של בלק שולס ובין שווי אופציות אמריקאיות באמצעות המודל של העץ הבינומי הרב-שלבי. כמו-כן, ניתן לראות בקלות כיצד דיבידנדים, בין אם הם רציפים או לא, משפיעים על שוויה על האופציה. דיסקליימר: אנו בדקנו את האלגוריתם ובטוחים בתוצאותיו, אך יחד עם זאת איננו אחראים לכך שהמודל נקי מטעויות.

פרמטרים בסיסייםפרמטרים מתקדמים
חשב

תוצאות

אופציית Put
שווי האופציה Put [?]:
דלתא: [?]:
גמא: [?]:
תטא: [?]:
ווגה: [?]:
אופציית Call
שווי האופציה Call [?]:
דלתא: [?]:
גמא: [?]:
תטא: [?]:
ווגה: [?]: