מחשבון בלק שולס מרטון

מודל בלק שולס מרטון הוצג בשנת 1973 ומאז מהווה את אבן הבסיס לחישוב הערך ההוגן של אופציות אירופאיות ולחישוב סטיית התקן הגלומה של אופציות. המודל זיכה את כותביו בפרס נובל לכלכלה בשנת 1997 (בלק שנפטר בשנת 1995 לא זכה לקבל את הפרס). בעמוד זה אנו מציגים את ערך האופציה (אופציית רכש ואופציית מכר), את הנגזרות ה"יווניות" של האופציה ואת המשמעות של כל נגזרת. להרחבה ראו: מודל בלק שולס.

מאפייני האופציה


חשב

תוצאות החישוב

אופציית Call
מחיר אופציית Call [?]:
Delta [?]:
Gamma [?]:
Vega [?]:
Theta [?]:
Rho [?]:
אופציית Put
מחיר אופציית Put [?]:
Delta [?]:
Gamma [?]:
Vega [?]:
Theta [?]:
Rho [?]:
---

---

---

---