עמודים

עבודות לדוגמה

אין כמו דוגמאות מספריות בשביל להעביר חומר מורכב כמו הערכת שווי חברות. לכן, מי שלא הספיק לו פרק 7, יוכל למצוא בחלק זה עבודות מצטיינות ממחזורים של שנים קודמות. קחו בחשבון שהעבודות מובאות בצורתן המקורית, כלומר ייתכנו בהן שגיאות.

פרק 7: משווי פעילות לשווי הון עצמי, דוגמה מסכמת

נדרשו לנו ארבעה פרקים על-מנת לסקור בצורה טובה את מודל ה-FCFF. יחד עם זאת, לעיתים כשלומדים בצורה נפרדת מספר נושאים המרכיבים נושא אחד גדול, קשה לראות ולהבין את התמונה הכוללת. לכן, ומאחר וישנן "פינות" שלא ניתן היה לשייך לאף פרק אחר, כמו גם עצות שימושיות שחשבנו שעדיף לשמור לסוף, בחרנו לכתוב פרק אחד נוסף בו אנו מביאים דוגמה אחת מפורטת שמראה כיצד להעריך את שוויה של חברה מההתחלה ועד הסוף באמצעות מודל ה-FCFF.