עמודים

פרק 7: משווי פעילות לשווי הון עצמי, דוגמה מסכמת

נדרשו לנו ארבעה פרקים על-מנת לסקור בצורה טובה את מודל ה-FCFF. יחד עם זאת, לעיתים כשלומדים בצורה נפרדת מספר נושאים המרכיבים נושא אחד גדול, קשה לראות ולהבין את התמונה הכוללת. לכן, ומאחר וישנן "פינות" שלא ניתן היה לשייך לאף פרק אחר, כמו גם עצות שימושיות שחשבנו שעדיף לשמור לסוף, בחרנו לכתוב פרק אחד נוסף בו אנו מביאים דוגמה אחת מפורטת שמראה כיצד להעריך את שוויה של חברה מההתחלה ועד הסוף באמצעות מודל ה-FCFF.