עמודים

פרק 4: חיזוי התזרימים העתידיים

אתרים, בלוגים, וכמעט כל אדם שלישי ברחוב – כולם מלאים בתובנות ומידע שאמור לסייע לנו לחזות את התוצאות העתידיות של חברות נסחרות. כולם ישמחו לתרום את שני הסנט שלהם בנושא, אבל האמת (המצערת) נותרת בעינה: קשה, קשה מאוד לחזות מה יהיה גובהם של תזרימי המזומנים שהחברה עתידה להפיק. יחד עם זאת, התיאוריה המימונית מספקת מספר קווים מנחים בנושא, ואנו סבורים שהם, בתוספת מעט היגיון בריא ועצות שימושיות שפזורות לאורך הפרק, אמורים לסייע לכם בהשלמת המשימה.