פוסטים

שדרוג קל למחשבון הביטא

היי לכולם,

לנוחיותכם, הוספנו למחשבון הביטא אפשרות לייצא לאקסל את מטריצת השונויות. כמו-כן, בטבלת הסיכום המוצגת הוספנו את הפרמטרים הבאים:

  • קבוע הרגרסיה (Intercept);
  • התשואה הממוצעת על פני תקופת המדידה (במונחים שנתיים);
  • סטיית התקן הממוצעת על פני תקופת המדידה (גם כן במונחים שנתיים).

דוגמה לפלט:

מחשבון ביטא פלט

גרסה מעודכנת לפרק 1

בשבועות האחרונים עמלנו רבות על עדכונו של פרק 1, וכעת, אנו שמחים לבשר על השקתו המחודשת.

שימו לב לנספח שבסוף הפרק, העוסק בדיון תיאורטי אודות מודל ה-CAPM. למיטב ידיעתנו, לא קיימת סקירה ספרותית של הנושא, בעברית, הנכנסת לעומק הדברים כפי שאנחנו נכנסנו. בשבועות הקרובים נעלה את הסקירה הזו בסדרת פוסטים מיוחדת, בה נפתח דיון בנושא אם תרצו בכך.

בהצלחה בלמידה,

ערן, ניר וטל