פוסטים

מבחנים לדוגמה

מבחנים לדוגמה, כולל פתרונות מלאים, הועלו למדור המתאים. המבחנים פורסמו לסטודנטים שלנו בקורס הערכת שווי חברות שהעברנו בסמסטר החולף באוניברסיטה העברית.

אנו ממליצים בחום לשבת ולתרגל, ומבטיחים שנעלה מבחנים עדכניים ככל שנוכל. חובה, חובה, חובה לתרגל את החומר הזה בשביל לוודא שהוא שקע כמו שצריך.

בשבוע הבא, אגב, אנחנו אמורים להשיק כלי נוסף ודי מגניב, שיצטרך לשני אחיו הבוגרים יותר