עמודים

פרק 2: ניתוח דוחות כספיים

בפרק 2 אנו סוקרים את היסודות הדרושים לצורך מדידת ההיסטוריה התפעולית של החברה, או למעשה: ניתוח דוחות כספיים של החברה אותנו אנחנו מעריכים. ראשית, אנו מדגימים כיצד לסווג את סעיפי המאזן השונים למספר קבוצות מרכזיות, פעולה שאנו מכנים בשם "בניית המאזן התפעולי". לאחר מכן, אנו מתייחסים לסוגיות מתקדמות שעלולות לצוץ כגון אופן הטיפול בנכס המוניטין, היוון עלויות מו"פ וחכירה, ועוד. החלק האחרון של הספר עושה שימוש בכל המונחים שנסקרו עד לאותו שלב, ומרחיב על מושגי מפתח המהווים את הבסיס לכל עבודת ניתוח, ביניהם: התשואה על הקפיטל (ROC), שווי השוק של הפעילות ועוד.