עמודים

קורס בהערכת שווי חברות

בחלק זה תוכלו למצוא את מצגות הקורס בנושא הערכת שווי חברות שחלקנו (ערן וניר) מעביר באוניברסיטה העברית (תכנית MBA לרואי חשבון). אנו סבורים שהחומר במצגות יכול לעניין שני סוגים של קוראים פוטנציאליים: הראשון, מרצים המחפשים מצגות קיימות כ"בסיס להישען עליו". במקרה זה נשמח לאזכור שלנו במערכי השיעור ו/או הסילבוסים הרלוונטיים. השני, קוראים שרוצים לוודא כי הבינו את עיקרי הדברים המובאים בספר מאחר ולא תמיד ניתן להפריד בין עיקר וטפל כאשר מדובר במסה בת 600+ עמודים.

כמו תמיד, נשמח להצעות, הערות והארות במידה ויש לכם.