פרק 1: על סיכון ותשואה

 1. מבוא
 2. כמה מילים על סיכון
 3. יישום מודל ה- CAPM
 4. סיכום
 5. נקודות למחשבה: הרחבה תיאורטית של הנושאים הנידונים בפרק
  • ממוצע גיאומטרי לעומת ממוצע אלגברי פשוט
  • הישרדות, סיפורה של ה-Survivorship Bias
  • פרמיית סיכון מקומית ברחבי העולם
  • מודל ה-CAPM, השגות ואלטרנטיבות

פרק 2: ניתוח ההיסטוריה התפעולית

 1. בניית המאזן התפעולי
 2. סוגיות מתקדמות בבניית המאזן התפעולי
 3. ההון המושקע (Invested Capital)
 4. עיבוד בסיסי של הנתונים הפיננסיים
 5. נקודה למחשבה: הרחבה תיאורטית של הנושאים הנידונים בפרק
  • שתי דרכים לדיווח חשבונאי
  • הדוחות הכספיים השונים
  • ועוד קצת חשבונאות
  • חישוב הקפיטל: שווי שוק או שווי בספרים?
  • מינוף פיננסי, דוגמא פשוטה
  • הקשר בין ROC, ROE ומינוף פיננסי

פרק 3: מבוא לשיטת היוון תזרים מזומנים (DCF)

 1. כיצד מעריכים את שוויה של חברה? מבט ממעוף הציפור
 2. היוון תזרים מזומנים מפעילות – עקרונות בסיסיים
 3. הרווח התפעולי לאחר מס (NOPLAT), עקרונות בסיסיים
 4. NOPLAT, סוגיות מתקדמות
 5. השקעות הוניות
 6. מרווחים לתזרים – סיכום
 7. שיעור ההשקעה
 8. נקודה למחשבה: הרחבה תיאורטית של הנושאים הנידונים בפרק
  • אופציות לעובדים: בריטיש טלקום מרוויחה מהפנסיה, מאת אבישי עובדיה
  • ההבדלים בין המסלולים השונים הכלולים בחוק עידוד השקעות הון

פרק 4: חיזוי התזרימים העתידיים

 1. מבוא
 2. מעט רקע תיאורטי
 3. על טווח קצר וטווח ארוך
 4. חיזוי הצמיחה בהכנסות
 5. חיזוי ההוצאות התפעוליות
 6. חיזוי הוצאות הפחת
 7. חיזוי שיעור המס
 8. חישוב ה-NOPLAT
 9. חיזוי ההשקעות ההוניות
 10. וידוא עקביות – חישוב התשואה המשתמעת על הקפיטל
 11. סיכום
 12. נקודה למחשבה: הרחבה תיאורטית של הנושאים הנידונים בפרק
  • הרכישות המוחבאות של HP, מאת אבישי עובדיה
  • טבע לא צומחת באמת, מאת אבישי עובדיה
  • גישות שונות להערכת גודל השוק
  • חיזוי הצמיחה בהכנסות מלמטה-למעלה (Bottom-Up)

פרק 5: חיזוי השווי הטרמינלי

 1. אמיתות בסיסיות בנוגע לביצועים ארוכי טווח
 2. חיזוי ההכנסות וה-NOPLAT בטווח הארוך
 3. חיזוי ההשקעות ההוניות
 4. חישוב השווי הטרמינלי
 5. סיכוםנ
 6. נקודה למחשבה: הרחבה תיאורטית של הנושאים הנידונים בפרק
  • מה קורה כאשר התשואה על הקפיטל זהה לעלות ההון המשוקללת?
  • ההשפעה של השקעות חדשות על התשואה הכוללת על הקפיטל

פרק 6: קביעת שיעור ההיוון (WACC)

 1. מציאת עלות ההון העצמי
 2. מציאת עלות החוב
 3. מציאת משקולות השוק
 4. "והיא לפני סיום שואלת…" – חישוב עלות ההון המשוקללת
 5. נקודה למחשבה: הרחבה תיאורטית של הנושאים הנידונים בפרק
  • חישוב עצמאי של ביטת הנכסים
  • המעבר מביטת הנכסים לביטא ממונפת
  • חישוב שווי השוק של אג"ח להמרה – מודל מרגרייב (Margrabe)
  • עלותן של מניות בכורה
  • פיתוח משוואה 6.9
  • טבלת המרה בין הדירוגים של הסוכנויות השונות

פרק 7: משווי פעילות לשווי הון עצמי – דוגמה מסכמת

 1. דגשים במעבר משווי פעילות לשווי הון עצמי
 2. חישוב שווי השוק של הפריטים השונים
 3. דוגמה מסכמת – חישוב השווי של חברת אסם
 4. נקודה למחשבה: הרחבה תיאורטית של הנושאים הנידונים בפרק
  • דרך נוספת לביסוס אורכו של הטווח הקצר
  • מחבוא ההפסדים של בזק, מאת אבישי עובדיה

פרק 8: שימוש במכפילים

 1. מבוא לתמחור השוואתי
 2. מכפילים למתקדמים: קביעת המכפיל המייצג והרווח המייצג
 3. מכפילים תפעוליים
  • מכפיל הרווח התפעולי (EBITA)
  • מכפיל EBITDA
  • מכפיל המכירות
  • מכפילים תפעוליים יצירתיים
 4. מכפילים הוניים
  •  מכפיל הרווח הנקי
  • מכפיל ההון
  • מכפיל ה-PEG
  • רגישות המכפילים ההוניים לגורמים שונים
 5. סיכום

פרק 9: שיטות נוספות להערכת שווי חברה

 1. שיטת הערך הנוכחי המתואם (APV – Adjusted Present Value)
 2. היוון תזרים המזומנים לבעלי המניות (FCFE)
 3. שיטת ה-EVA – Economic Value Added
 4. מודל פנמן (Penman)
 5. הערכת שווי ההון העצמי כאופציית רכש (אופציית Call)
 6. שיטת השווי הנכסי הנקי – NAV – Net Asset Value
 7. סיכום

פרק 10: הערכת פרויקטים מורכבים באמצעות אופציות ריאליות

 1. מבוא
 2. אופציות על קצה המזלג
  • מבוא לתמחור אופציות
  • גורמים המשפיעים על שווי האופציות
 3. ההקבלה בין אופציות לגמישות בקבלת החלטות
 4. הערכת שווי הגמישות, הלכה למעשה
  • Real Options Valuation – המקרה הרציף
  • Real Options Valuation – המקרה הבדיד
  • הערכת גמישות בשיטת Decision Tree Analysis (DTA)
 5. מספר המלצות פרקטיות
 6. סיכום